مجموعه: دوره های مراقبت تسکینی

محصولات 12
 • سی و ششمین دوره فشرده سالانه UCLA در پزشکی سالمندان و بررسی هیئت مدیره 37
  قیمت عادی
  $ 55.00
  قیمت فروش
  $ 55.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • به روزرسانی فشرده با بررسی هیئت مدیره شامل COVID-19 در پزشکی سالمندان و تسکین دهنده 2020
  Intensive Update with Board Review Including COVID-19 in Geriatric and Palliative Medicine 2020 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • سی و ششمین دوره فشرده سالانه UCLA در پزشکی سالمندان و بررسی هیئت مدیره
  36th Annual UCLA Intensive Course in Geriatric Medicine and Board Review | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 30.00
  قیمت فروش
  $ 30.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • پزشکی پیشگیرانه و تلفیقی دکتر رویزن برای طول عمر 2019 (فیلم ها + PDF)
  Dr. Roizen’s Preventive and Integrative Medicine for Longevity 2019 (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 35.00
  قیمت فروش
  $ 35.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • GRS10 Audio Companion - نسخه دهم 10 (فایلهای دیداری + PDF)
  GRS10 Audio Companion – 10th Edition 2019 (Audios+PDFs) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسیهای عملی تجویز مواد افیونی 2018
  Practical Reviews Opioid Prescribing Practices 2018 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 15.00
  قیمت فروش
  $ 15.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • به روزرسانی فشرده با بررسی هیئت مدیره در پزشکی سالمندان و تسکین دهنده 2018
  Intensive Update with Board Review in Geriatric and Palliative Medicine 2018 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 30.00
  قیمت فروش
  $ 30.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی جامع پزشکی درد 2018
  Comprehensive Review of Pain Medicine 2018 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 30.00
  قیمت فروش
  $ 30.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • NYU بررسی فشرده طب فیزیکی و توان بخشی 2019
  NYU Intensive Review of Physical Medicine & Rehabilitation 2019 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • مدیریت بیمار بستری در بیمارستان 2019
  Management of the Hospitalized Patient 2019 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • مدیریت عملیاتی جان هاپکینز 2019
  The Johns Hopkins Perioperative Management 2019 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بسته پزشکی ACP Hospital (2019)
  ACP Hospital Medicine Package (2019) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
فروش

در دسترس نیست

فروخته شده