مجموعه: دوره های مدیریت درد

محصولات 26
 • به روز رسانی مدیریت حوالی UPMC 2021
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی برد Passmachine Pain Medicine (نسخه 3.1) (ویدئوهای دارای اسلاید + فایل صوتی + PDF + حالت امتحان Qbank)
  قیمت عادی
  $ 125.00
  قیمت فروش
  $ 125.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی بورد پایه بیهوشی Passmachine Anesthesiology 2020 (نسخه 3.2) (ویدئوهای دارای اسلاید + فایل صوتی + PDF + حالت امتحان Qbank)
  The Passmachine Anesthesiology BASIC Board Review 2020 (v3.2) (Videos with Slides + Audios + PDF + Qbank Exam mode) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 160.00
  قیمت فروش
  $ 160.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی بورد پیشرفته بیهوشی Passmachine Anesthesiology 2021 (نسخه 2.1) (ویدئوهای دارای اسلاید + فایل صوتی + PDF + حالت امتحان Qbank)
  The Passmachine Anesthesiology ADVANCED Board Review 2021 (v2.1)(Videos with Slides + Audios + PDF + Qbank Exam mode) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 160.00
  قیمت فروش
  $ 160.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • عناوین ویژه در بیهوشی قفسه سینه و بیهوشی عمومی 2021
  Special Topics in Thoracic and General Anesthesia 2021 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • مباحث ویژه در طب حین عمل 2021
  Special Topics in Perioperative Medicine 2021 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • عناوین ویژه در بخش مراقبت های ویژه 2021
  Special Topics in the Intensive Care Unit 2021 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • 2021. مشاغل ، مشاغل و مشکلات مدیریتی
  Professional, Business, and OR Management Issues 2021 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • مباحث ویژه در بیهوشی زنان و زایمان 2021
  Special Topics in Obstetrical Anesthesiology 2021 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی بیهوشی منطقه ای: به روزرسانی ها ، جنبه های بعد از عمل و مدیریت 2020
  Review of Regional Anesthesia: Updates, Perioperative Aspects, and Management 2020 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • پزشکی حین عمل قسمت 1 - بیهوشی عمومی 2020
  Perioperative Medicine Part 1 – General Anesthesiology 2020 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • ارزیابی سونوگرافی Gulfcoast برای درد لگن
  Gulfcoast Ultrasound Evaluation for Pelvic Pain | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 20.00
  قیمت فروش
  $ 20.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی جامع پزشکی درد 2020
  Comprehensive Review of Pain Medicine 2020 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • سونوگرافی AIUM بعد از 5 عصر
  AIUM Ultrasound After 5 PM | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 20.00
  قیمت فروش
  $ 20.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • ارزیابی AIUM درد لگن: آیا سونوگرافی می تواند همه اینها را انجام دهد؟
  AIUM Evaluation of Pelvic Pain: Can Ultrasound Do It All? | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 20.00
  قیمت فروش
  $ 20.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • دوره بررسی درد Passmachine Pain Medicine 2018
  The Passmachine Pain Medicine Board Review Course 2018 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • تجویز افیون ACP SAFE 2017 (فیلم ها)
  ACP SAFE Opioid Prescribing 2017 (Videos) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 10.00
  قیمت فروش
  $ 10.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • دوره بررسی هیئت مدیره بیهوشی Pass Machine Anesthesiology (فیلم ها + PDF)
  The Pass Machine Anesthesiology ADVANCED Board Review Course (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 30.00
  قیمت فروش
  $ 30.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • The Pass Machine: Anesthesiology BASIC Board Review Course 2017 (فیلم ها + PDF)
  The Pass Machine : Anesthesiology BASIC Board Review Course 2017 (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 30.00
  قیمت فروش
  $ 30.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی جامع بیهوشی کودکان 2017 (فیلم ها + PDF)
  Comprehensive Review of Pediatric Anesthesiology 2017 (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 25.00
  قیمت فروش
  $ 25.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی متمرکز بیهوشی
  Focused Review of Anesthesiology | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 30.00
  قیمت فروش
  $ 30.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسیهای عملی تجویز مواد افیونی 2018
  Practical Reviews Opioid Prescribing Practices 2018 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 15.00
  قیمت فروش
  $ 15.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی جامع بیهوشی 2020
  Comprehensive Review of Anesthesiology 2020 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی جامع پزشکی درد 2018
  Comprehensive Review of Pain Medicine 2018 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 30.00
  قیمت فروش
  $ 30.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • Cleveland Clinic 2018 بررسی بیهوشی در مورد تقاضا
  Cleveland Clinic 2018 Anesthesiology Review On Demand | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بروزرسانی فشرده در مدیریت درد 2019
  Intensive Update in Pain Management 2019 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
فروش

در دسترس نیست

فروخته شده