مجموعه: دوره های پزشکی توانبخشی

محصولات 6
 • سی و ششمین دوره فشرده سالانه UCLA در پزشکی سالمندان و بررسی هیئت مدیره 37
  قیمت عادی
  $ 55.00
  قیمت فروش
  $ 55.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • NYU بررسی جامع طب فیزیکی و توان بخشی 2021
  NYU Comprehensive Review of Physical Medicine and Rehabilitation 2021 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • روشهای پیشرفته سونوگرافی Gulfcoast MSK برای توانبخشی
  Gulfcoast Advanced MSK Ultrasound-Guided Procedures for Rehabilitation Medicine | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 20.00
  قیمت فروش
  $ 20.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • سونوگرافی جامع اسکلتی - عضلانی AIUM
  AIUM Comprehensive Musculoskeletal Ultrasound | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 20.00
  قیمت فروش
  $ 20.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • تکنیک های مداخله ای MSK با هدایت سونوگرافی AIUM Cutting Edge
  AIUM Cutting Edge Ultrasound-Guided Interventional MSK Techniques | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 20.00
  قیمت فروش
  $ 20.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • NYU بررسی فشرده طب فیزیکی و توان بخشی 2019
  NYU Intensive Review of Physical Medicine & Rehabilitation 2019 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
فروش

در دسترس نیست

فروخته شده