مجموعه: دوره های پزشکی بیمارستان

محصولات 13
 • سونوگرافی پیش بیمارستانی GULFCOAST 2020
  GULFCOAST Pre-Hospital Ultrasound 2020 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 75.00
  قیمت فروش
  $ 75.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • Mayo Clinic Medicine Hospital: مدیریت بیماران پیچیده 2020
  Mayo Clinic Hospital Medicine: Managing Complex Patients 2020 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بینش مراقبت های ویژه کلینیک Mayo: نسخه COVID-19 - مدیریت کد در طول بیماری همه گیر COVID-19: نوآوری ها و کنترل عفونت 2020
  Mayo Clinic Critical Care Insights: COVID-19 Edition – Code Management During the COVID-19 Pandemic: Innovations and Infection Control 2020 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 30.00
  قیمت فروش
  $ 30.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • 2021 بررسی پزشکی بیمارستان
  Hospital Medicine Review 2021 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • به روز رسانی Brigham در بیمارستان پزشکی 2020
  The Brigham Update In Hospital Medicine 2020 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • پزشکی بیمارستان Mayo Clinic از زمان پذیرش تا تخلیه 2020
  Mayo Clinic Hospital Medicine from Admission to Discharge 2020 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • متخصص بیمارستان و احیا May مه 2020
  The Hospitalist and the Resuscitationist May 2020 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • اصول پزشکی پزشکی MedStudy 2017-فیلم ها
  MedStudy Hospital Medicine Basics 2017-Videos | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  $ 399.00
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • کنوانسیون سالانه AMSN 2019
  AMSN Annual Convention 2019 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • مدیریت بیمار بستری در بیمارستان 2019
  Management of the Hospitalized Patient 2019 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • به روز رسانی Brigham در بیمارستان پزشکی 2018
  The Brigham Update In Hospital Medicine 2018 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 30.00
  قیمت فروش
  $ 30.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بسته پزشکی ACP Hospital (2019)
  ACP Hospital Medicine Package (2019) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • کنفرانس ملی انجمن سلامت جامعه 2019 (ACHI)
  2019 Association for Community Health Improvement (ACHI) National Conference | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 30.00
  قیمت فروش
  $ 30.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
فروش

در دسترس نیست

فروخته شده