مجموعه: دوره های غدد درون ریز

محصولات 22
 • دوره بررسی هیئت PES 2021
  قیمت عادی
  $ 45.00
  قیمت فروش
  $ 45.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • تصویربرداری از تیروئید و کیسه صفرا علوم CME (برنامه 1) - Aya Kamaya، MD
  CME Science Thyroid & Gallbladder Imaging (Program 1) – Aya Kamaya, M.D. | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 35.00
  قیمت فروش
  $ 35.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • کلینیک کلیولند درمان دیابت، فناوری و جراحی 2021
  Cleveland Clinic Diabetes Therapeutics, Technology and Surgery 2021 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 30.00
  قیمت فروش
  $ 30.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • 2021 بررسی هیئت پزشکی چاقی دانشکده پزشکی هاروارد
  Harvard Medical School Obesity Medicine Board Review 2021 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 120.00
  قیمت فروش
  $ 120.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • 2021. هاروارد در درمان چاقی
  Harvard Treating Obesity 2021 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 250.00
  قیمت فروش
  $ 250.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • نسخه جامع دیابت دانشکده پزشکی هاروارد 2021
  The Comprehensive Harvard Medical School Diabetes Update 2021 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 320.00
  قیمت فروش
  $ 320.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • سری AACE Master Class 2020
  AACE Master Class series 2020 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 80.00
  قیمت فروش
  $ 80.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی Brigham Board در غدد درون ریز 2021
  The Brigham Board Review in Endocrinology 2021 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • نشست مجازی AACE 2020
  AACE Virtual Meeting 2020 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • Medmaster 2021
  Medmastery 2021 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 25.00
  قیمت فروش
  $ 25.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی فشرده غدد درون ریز و متابولیسم 2020
  Intensive Review of Endocrinology and Metabolism 2020 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • آموزش ویدئو گام به گام پارامتر تمرین AIUM برای عملکرد معاینات سونوگرافی سر و گردن
  AIUM Practice Parameter for the Performance of Ultrasound Examinations of the Head and Neck Step-by-Step Video Tutorial | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 20.00
  قیمت فروش
  $ 20.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • پارامتر تمرین AIUM برای عملکرد آزمایش سونوگرافی اسکلتی عضلانی: آموزش تصویری گام به گام
  AIUM Practice Parameter for the Performance of a Musculoskeletal Ultrasound Examination: Step-by-Step Video Tutorial | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 20.00
  قیمت فروش
  $ 20.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • آموزش تصویری راهنمای AIUM تیروئید / پاراتیروئید
  AIUM Thyroid/Parathyroid Guideline Video Tutorial | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 20.00
  قیمت فروش
  $ 20.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • مقدمه ای در سونوگرافی تیروئید 2019 (موسسه سونوگرافی Gulfcoast)
  Introduction to Thyroid Ultrasound 2019 (Gulfcoast Ultrasound Institute) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 60.00
  قیمت فروش
  $ 60.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی غدد درون ریز ویرایش یازدهم (11)
  Endocrine Board Review 11th Edition (2019) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 60.00
  قیمت فروش
  $ 60.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • CEU Clinical Endocrinology Update Session Recordings 2019
  CEU Clinical Endocrinology Update 2019 Session Recordings | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 45.00
  قیمت فروش
  $ 45.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • ضبط های جلسه ENDO 2019
  ENDO 2019 Session Recordings | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 45.00
  قیمت فروش
  $ 45.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • کلینیک کلیولند بررسی فشرده غدد درون ریز و متابولیسم 2018 (فیلم ها + PDF)
  Cleveland Clinic Intensive Review of Endocrinology and Metabolism 2018 (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 35.00
  قیمت فروش
  $ 35.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • نشست سالانه AACE On Demand 2018 (فیلم ها + PDF)
  AACE Annual Meeting On Demand 2018 (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 30.00
  قیمت فروش
  $ 30.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • سخنرانی های کلاسیک 2019 در آسیب شناسی آنچه شما باید بدانید آسیب شناسی غدد درون ریز
  2019 Classic Lectures in Pathology What You Need to Know Endocrine Pathology | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی Brigham Board در غدد درون ریز 2018
  The Brigham Board Review in Endocrinology 2018 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
فروش

در دسترس نیست

فروخته شده