مجموعه: دوره های زیبایی شناسی

محصولات 19
 • سونوگرافی AIUM در زیبایی شناسی 2020
  قیمت عادی
  $ 20.00
  قیمت فروش
  $ 20.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • ویدئو اطلس زیبایی زنان
  قیمت عادی
  $ 90.00
  قیمت فروش
  $ 90.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی آنلاین جراحی پلاستیک Osler 2021
  Osler Plastic Surgery 2021 Online Review | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 85.00
  قیمت فروش
  $ 85.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • پنجاه و پنجمین نشست سالانه سمپوزیوم بیکر گوردون 55
  The Baker Gordon Symposium 55th Annual Meeting 2021 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 80.00
  قیمت فروش
  $ 80.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • سری زیبایی شناسی: موضوعات داغ برتر جهانی + تفاوت های ظریف و روش ها در مواد تزریقی 2020
  The Aesthetic Series: Premier Global Hot Topics + Nuances and Techniques in Injectables 2020 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 65.00
  قیمت فروش
  $ 65.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • انجمن زیبایی شناسی بینش هایی را در مورد کانتورینگ پستان و بدن در سال 2020 تجربه کرد
  The Aesthetic Society Experienced Insights in Breast and Body Contouring 2020 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 60.00
  قیمت فروش
  $ 60.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • رویکردهای عملی و م Societyثر انجمن زیبایی شناسی برای جوان سازی صورت و جراحی بینی 2021
  The Aesthetic Society Practical and Effective Approaches to Facial Rejuvenation and Nasal Surgery 2021 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 60.00
  قیمت فروش
  $ 60.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بسته خودآزمایی شرایط و بیماریهای پوستی AAFP - چاپ چهارم 4
  AAFP Skin Conditions & Diseases Self-Study Package – 4th Edition 2021 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 60.00
  قیمت فروش
  $ 60.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • نشست زیبایی شناسی 2020
  The Aesthetic Meeting 2020 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • دوره جراحی زیبایی بینی ISAPS 2020
  ISAPS Live Surgery Rhinoplasty Course 2020 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی آنلاین جراحی پلاستیک Osler 2018
  Osler Plastic Surgery 2018 Online Review | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 100.00
  قیمت فروش
  $ 100.00
  قیمت عادی
  $ 875.00
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • آموزش آنلاین AC ACADEMY RA - آموزش بوتاکس و پر کردن
  RA ACADEMY ONLINE TRAINING – BOTOX AND FILLER TRAINING | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 45.00
  قیمت فروش
  $ 45.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی جامع پوستی 2020
  Comprehensive Review of Dermatology 2020 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • به روزرسانی های ضروری پوستی رویه 2016 (فیلم ها + PDF)
  Procedural Dermatology Essential Updates 2016 (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 25.00
  قیمت فروش
  $ 25.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی جامع پوستی 2017 (فیلم ها + PDF)
  Comprehensive Review of Dermatology 2017 (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 30.00
  قیمت فروش
  $ 30.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • کتابخانه دیجیتال طرح زیبایی شناسی 2019
  The Aesthetic Blueprint Digital Library 2019 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • جراحی پلاستیک و ترمیمی-یک بررسی جامع 2016)
  Plastic and Reconstructive Surgery-A Comprehensive Review 2016) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 30.00
  قیمت فروش
  $ 30.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • جراحی پلاستیک The Meeting OnDemand 2018
  Plastic Surgery The Meeting OnDemand 2018 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 35.00
  قیمت فروش
  $ 35.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • پوست برای مراقبت های اولیه 2019
  Dermatology for Primary Care 2019 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
فروش

در دسترس نیست

فروخته شده