مجموعه: دوره های ریوی

محصولات 36
 • بررسی مراقبت های ویژه چند حرفه ای SCCM: بزرگسالان 2021
  قیمت عادی
  $ 80.00
  قیمت فروش
  $ 80.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • رادیولوژی قفسه سینه: تصویربرداری برای پزشکان 2021
  قیمت عادی
  $ 120.00
  قیمت فروش
  $ 120.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • اولتراسوند ARRS: تکنیک‌ها و مفاهیم اصلی و نوظهور 2021
  ARRS Ultrasound: Core and Emerging Techniques and Concepts 2021 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 130.00
  قیمت فروش
  $ 130.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • جلسات ضبط شده نشست سالانه CHEST 2020 (فیلم ها)
  CHEST Annual Meeting 2020 Recorded Sessions (Videos) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 60.00
  قیمت فروش
  $ 60.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • CME Science قفسه سینه و تصویربرداری قلبی ریوی - Marc V. Gosselin، MD (ویدئوها + PDF)
  CME Science Chest and Cardiopulmonary Imaging – Marc V. Gosselin, M.D (Videos + PDF) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 130.00
  قیمت فروش
  $ 130.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • دوره ECLS بزرگسالان – مفاهیم نوآورانه ECMO (مطالب کامل)
  Adult ECLS Course – Innovative ECMO Concepts (Complete Contents) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 255.00
  قیمت فروش
  $ 255.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • دوره گواهی MedVarsty در ونتیلاتور مکانیکی
  MedVarsty Certificate Course in Mechanical Ventilator | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • 2021. مراقبت از ریوی و مراقبت های ویژه هاروارد
  Harvard Pulmonary and Critical Care Medicine 2021 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 200.00
  قیمت فروش
  $ 200.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • CHEST مدیریت راه هوایی دشوار ژوئن 2021
  CHEST Difficult Airway Management June 2021 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 250.00
  قیمت فروش
  $ 250.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • رویکرد بالینی به سونوگرافی عروقی و دوره آمادگی RPVI 2021
  Clinical Approach to Vascular Ultrasound and RPVI Prep Course 2021 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • 2021 جلسه سالانه USCAP 110th دوره طولانی آسیب شناسی ریوی: مشکلات عملی و راه حل ها
  2021 USCAP 110th ANNUAL MEETING Long Course Pulmonary Pathology : Practical Problems And Solutions | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • 2019 ISHLT (انجمن بین المللی پیوند ریه قلب) 39مین نشست سالانه و جلسات علمی
  2019 ISHLT (International Society of Heart Lung Transplantation) 39Th Annual Meeting & Scientific Sessions | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی هیئت ریوی کودکان CHEST بر روی تقاضا 2020
  CHEST Pediatric Pulmonary Board Review On Demand 2020 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 80.00
  قیمت فروش
  $ 80.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی هیات ریوی CHEST درخواستی 2020
  CHEST Pulmonary Board Review On Demand 2020 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 60.00
  قیمت فروش
  $ 60.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی مبتنی بر مورد ARRS در تصویربرداری قلب و ریه 2019
  ARRS Clinical Case-Based Review of Cardiopulmonary Imaging 2019 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 135.00
  قیمت فروش
  $ 135.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • CHEST 2019 محتوای ضبط شده
  CHEST 2019 Recorded Content | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • رادیولوژی دوک - مرواریدهای تصویربرداری - لگن ، قلب ، سینه ، نورو و کودکان 2018
  Duke Radiology – Imaging Pearls – Pelvis, Cardiothoracic, Neuro and Pediatric 2018 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بسته درمانی طب خواب رفتاری (CBT-I و BBT-I) بر اساس تقاضا 2019
  Behavioral Sleep Medicine Therapies Bundle (CBT-I and BBT-I) On-Demand 2019 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 80.00
  قیمت فروش
  $ 80.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی تصویربرداری قلب و ریه بالینی ARRS 2018
  ARRS Clinical Cardiopulmonary Imaging Review 2018 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • دوره بررسی هیئت پزشکی خواب PassMachine (فیلم ها + PDF)
  The PassMachine Sleep Medicine Board Review Course (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 30.00
  قیمت فروش
  $ 30.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • دوره بررسی هیئت مدیره بیماری های ریوی Pass Machine (فیلم ها + PDF)
  The Pass Machine Pulmonary Disease Board Review Course (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 30.00
  قیمت فروش
  $ 30.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • 2020 آسیب شناسی بررسی آسیب شناسی ادراری ، ریوی و عصبی برای آسیب شناس عمومی
  2020 Pathology Review Genitourinary, Pulmonary and Neuropathology for the General Pathologist | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی بریگام بورد در پزشکی ریوی 2020
  The Brigham Board Review in Pulmonary Medicine 2020 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • توموگرافی رایانه ای 2020
  2020 Computed Tomography | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی هیئت مدیره خواب CHEST On Demand 2019
  CHEST Sleep Board Review On Demand 2019 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • به روزرسانی های 2020 در تصویربرداری توراسی با برجسته سازی غربالگری ریه ، بیماری بینابینی ریه و تصویربرداری قلب
  2020 Updates in Thoracic Imaging Highlighting Lung Screening, Interstitial Lung Disease, and Cardiac Imaging | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • تصویربرداری ریه 2020 برجسته سازی غربالگری سرطان ریه و بیماری بینابینی ریه
  2020 Lung Imaging Highlighting Lung Cancer Screening and Interstitial Lung Disease | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی هیات ریوی CHEST درخواستی 2019
  CHEST Pulmonary Board Review On Demand 2019 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • Masters of Pathology ریه آسیب شناسی 2019
  Masters Of Pathology Lung Pathology 2019 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • 2019 UC San Diego دوره بررسی رادیولوژی را ارائه می دهد
  2019 UC San Diego Presents Radiology Review Course | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • تصویربرداری شکم و لگن UCSF CT MR US 2018
  UCSF Abdominal and Pelvic Imaging CT MR US 2018 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 35.00
  قیمت فروش
  $ 35.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • تصویربرداری قفسه سینه UCSF 2019
  UCSF Thoracic Imaging 2019 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • تصویربرداری شکمی و قفسه سینه UCSF 2019
  UCSF Abdominal and Thoracic Imaging 2019 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • سخنرانی های کلاسیک 2019 در تصویربرداری از بدن با MR
  2019 Classic Lectures in Body Imaging with MR | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • سخنرانی های کلاسیک 2019 در تصویربرداری از بدن با CT
  2019 Classic Lectures in Body Imaging with CT | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی بریگام بورد در پزشکی ریوی 2018
  The Brigham Board Review in Pulmonary Medicine 2018 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 30.00
  قیمت فروش
  $ 30.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
فروش

در دسترس نیست

فروخته شده