مجموعه: دوره های جراحی

محصولات 113
 • The Pass Machine: Anesthesiology BASIC Board Review Course 2017 (فیلم ها + PDF)
  The Pass Machine : Anesthesiology BASIC Board Review Course 2017 (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 30.00
  قیمت فروش
  $ 30.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • دوره بررسی هیئت مدیره بیهوشی Pass Machine Anesthesiology (فیلم ها + PDF)
  The Pass Machine Anesthesiology ADVANCED Board Review Course (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 30.00
  قیمت فروش
  $ 30.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • دوره بررسی هیئت تأیید مجوز Passmachine
  The Passmachine General Surgery Certifying Board Review Course | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • رویکرد بالینی به سونوگرافی عروقی و دوره آمادگی RPVI 2021
  Clinical Approach to Vascular Ultrasound and RPVI Prep Course 2021 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • دوره بررسی هیئت واجد شرایط جراحی PassMachine (ویدیوها + PDF)
  The PassMachine General Surgery Qualifying Board Review Course (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 45.00
  قیمت فروش
  $ 45.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی جامع بیهوشی 2020
  Comprehensive Review of Anesthesiology 2020 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • دوره بررسی صلاحیت جراحی عمومی Passmachine 2020
  The Passmachine General Surgery Qualifying Board Review Course 2020 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 120.00
  قیمت فروش
  $ 120.00
  قیمت عادی
  $ 997.00
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • کتابخانه دیجیتال طرح زیبایی شناسی 2019
  The Aesthetic Blueprint Digital Library 2019 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • مدیریت عملیاتی جان هاپکینز 2019
  The Johns Hopkins Perioperative Management 2019 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • CCME دوره اقدامات اضطراری مبتنی بر Cadaver + دوره مطالعه خود بخیه
  CCME The Cadaver-Based Emergency Procedures Course +The Suturing Self Study Course | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی آنلاین جراحی قفسه سینه Osler 2019
  Osler Thoracic Surgery 2019 Online Review | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 80.00
  قیمت فروش
  $ 80.00
  قیمت عادی
  $ 695.00
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی آنلاین جراحی عمومی osler
  The osler General Surgery 2019 Online Review | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 90.00
  قیمت فروش
  $ 90.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی آنلاین مراقبت های ویژه جراحی Osler 2021
  Osler Surgical Critical Care 2021 Online Review | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 70.00
  قیمت فروش
  $ 70.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی رادیولوژی مداخله ای UCSF 2019
  UCSF Interventional Radiology Review 2019 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • همراه صوتی برای SESAP 17
  Audio Companion for SESAP 17 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • دوره بررسی هیئت پزشکی خواب PassMachine (فیلم ها + PDF)
  The PassMachine Sleep Medicine Board Review Course (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 30.00
  قیمت فروش
  $ 30.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • Cleveland Clinic 2018 بررسی بیهوشی در مورد تقاضا
  Cleveland Clinic 2018 Anesthesiology Review On Demand | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی بورد پایه بیهوشی Passmachine Anesthesiology 2020 (نسخه 3.2) (ویدئوهای دارای اسلاید + فایل صوتی + PDF + حالت امتحان Qbank)
  The Passmachine Anesthesiology BASIC Board Review 2020 (v3.2) (Videos with Slides + Audios + PDF + Qbank Exam mode) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 160.00
  قیمت فروش
  $ 160.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی جراحی دهان و فک و صورت - یک به روز رسانی جامع و معاصر 2021
  Oral and Maxillofacial Surgery Review – A Comprehensive and Contemporary Update 2021 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی جامع بیهوشی کودکان 2017 (فیلم ها + PDF)
  Comprehensive Review of Pediatric Anesthesiology 2017 (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 25.00
  قیمت فروش
  $ 25.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی و به روز رسانی جامع موارد جدید در جراحی عروق و اندوواسکولار 2019
  Comprehensive Review and Update of What’s New in Vascular and Endovascular Surgery 2019 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • به روزرسانی آسیب شناسی جراحی 2020 مرواریدهای تشخیصی برای متخصص آسیب شناسی جلد. چهارم
  2020 Surgical Pathology Update Diagnostic Pearls for the Practicing Pathologist Vol. IV | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 45.00
  قیمت فروش
  $ 45.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی جامع جراحی عمومی 2019
  Comprehensive Review of General Surgery 2019 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • ارتوپدی اورژانس Continulus CASTED با تمرکز بر آسیب های اسکلتی عضلانی حاد 2020
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • رویکردهای عملی و م Societyثر انجمن زیبایی شناسی برای جوان سازی صورت و جراحی بینی 2021
  The Aesthetic Society Practical and Effective Approaches to Facial Rejuvenation and Nasal Surgery 2021 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 60.00
  قیمت فروش
  $ 60.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • دوره جراحی زیبایی بینی ISAPS 2020
  ISAPS Live Surgery Rhinoplasty Course 2020 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی آنلاین جراحی پلاستیک Osler 2018
  Osler Plastic Surgery 2018 Online Review | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 100.00
  قیمت فروش
  $ 100.00
  قیمت عادی
  $ 875.00
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی بورد پیشرفته بیهوشی Passmachine Anesthesiology 2021 (نسخه 2.1) (ویدئوهای دارای اسلاید + فایل صوتی + PDF + حالت امتحان Qbank)
  The Passmachine Anesthesiology ADVANCED Board Review 2021 (v2.1)(Videos with Slides + Audios + PDF + Qbank Exam mode) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 160.00
  قیمت فروش
  $ 160.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • جراحی مغز و اعصاب - یک بررسی جامع در سال 2021
  Neurosurgery – A Comprehensive Review 2021 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 50.00
  قیمت فروش
  $ 50.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • Ganga Hand & Microsurgery Operative Course 2020
  Ganga Hand & Microsurgery Operative Course 2020 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 60.00
  قیمت فروش
  $ 60.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بیست و نهمین پیشرفت سالانه در تصویربرداری عروقی و تشخیص 29
  29th Annual Advances in Vascular Imaging and Diagnosis 2019 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 35.00
  قیمت فروش
  $ 35.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی آنلاین جراحی پلاستیک Osler 2021
  Osler Plastic Surgery 2021 Online Review | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 85.00
  قیمت فروش
  $ 85.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی آنلاین جراحی عروق Osler 2017-2020
  Osler Vascular Surgery Online Review 2017-2020 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 70.00
  قیمت فروش
  $ 70.00
  قیمت عادی
  $ 695.00
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • دوره های بررسی هیئت مدیره انتخابی جراحی عمومی 2019
  General Surgery Qualifying Board Exam Review Courses 2019 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 60.00
  قیمت فروش
  $ 60.00
  قیمت عادی
  $ 399.00
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • Acute Care Surgery 2016 (فیلم ها + PDF)
  Acute Care Surgery 2016 (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 25.00
  قیمت فروش
  $ 25.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • به روزرسانی های ضروری پوستی رویه 2016 (فیلم ها + PDF)
  Procedural Dermatology Essential Updates 2016 (Videos+PDFs) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 25.00
  قیمت فروش
  $ 25.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • جراحی دهان و فک و صورت - عوارض ایمنی و مدیریت بیمار 2017
  Oral and Maxillofacial Surgery -­ Patient Safety and Managing Complications 2017 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 35.00
  قیمت فروش
  $ 35.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی متمرکز بیهوشی
  Focused Review of Anesthesiology | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 30.00
  قیمت فروش
  $ 30.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • نشست سالانه AAOS در تقاضا 2019
  AAOS Annual Meeting On Demand 2019 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسی آنلاین مراقبت ویژه جراحی Osler 2018
  Osler Surgical Critical Care Online Review 2018 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 35.00
  قیمت فروش
  $ 35.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
فروش

در دسترس نیست

فروخته شده