مجموعه: دوره های اعتیاد

محصولات 6
 • آماده سازی آزمون اعتیاد در بورد اعتیاد در سال 2020
  ADDICTION MEDICINE BOARD EXAM PREPARATION TRACK 2020 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 55.00
  قیمت فروش
  $ 55.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • دوره بررسی مجوز پزشکی اعتیاد به Passmachine 2019
  The Passmachine Addiction Medicine Certification Board Review Course 2019 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 120.00
  قیمت فروش
  $ 120.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • تجویز افیون ACP SAFE 2017 (فیلم ها)
  ACP SAFE Opioid Prescribing 2017 (Videos) | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 10.00
  قیمت فروش
  $ 10.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • بررسیهای عملی تجویز مواد افیونی 2018
  Practical Reviews Opioid Prescribing Practices 2018 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 15.00
  قیمت فروش
  $ 15.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • داروی اعتیاد برای افراد غیر متخصص 2019
  Addiction Medicine for Non-Specialists 2019 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 40.00
  قیمت فروش
  $ 40.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • دوره بررسی اعتیاد پزشکی Passmachine اعتیاد 2018
  The Passmachine Addiction Medicine Board Review Course 2018 | Medical Video Courses.
  قیمت عادی
  $ 35.00
  قیمت فروش
  $ 35.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
فروش

در دسترس نیست

فروخته شده